Obchodní podmínky

 • Nájemce musí být osoba starší 18 let.
 • Rezervace pronájmu grilů, výčepních zařízení a dalšího vybavení se provádí telefonicky na tel. 774 786 232 na info@partycas.cz , nebo pomocí kontaktního formuláře »ZDE«
 • Při rezervaci je nutno nahlásit jméno nájemce, termín vyzvednutí, délku pronájmu a případně také značku piva, které má být čepováno (druh naražeče).
 • Nájemce si po dohodě vyzvedne gril nebo výčepní zařízení , případně zavezeme ,dle dohody.
 • Při pronájmu grilu nebo dalšího vybavení nájemce předloží pro kontrolu dva platné doklady.
 • Při pronájmu grilu nebo dalšího vybavení a sepsání smlouvy, zákazník zaplatí půjčovné ve stanovené výši a složí vratnou kauci na pronájem konkrétního vybavení.
 • Pronajímatel předá nájemci zařízení čisté a v bezvadném stavu .
 • Pronajímatel zaškolí nájemce pro bezpečné a účelné používání grilu nebo výčepního zařízení a dalšího vybavení v souladu s návodem výrobce daného typu zařízení.
 • Nájemce je povinen zařízení používat pouze pro účely, ke kterým je vyrobeno a to v souladu s návodem výrobce.
 • Při vrácení grilu nebo dalšího vybavení je nájemci kauce vrácena v plné výši. V případě, že zákazník vrátí vybavení poškozené, bude kauce vrácena až po odečtení výdajů na opravu (maximální doba opravy je 30 dní).
 • Gril a další vybavení je nutné vrátit čisté, v opačném případě bude zákazníkovi účtován poplatek 300,- Kč za vyčištění.